Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas

Geresnė viešųjų paslaugų kokybė stiprinant viešųjų paslaugų administravimo efektyvumą


Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos 2014-2020 m. prioriteto Geresnė viešųjų paslaugų kokybė stiprinant viešųjų paslaugų administravimo efektyvumąspecialieji tikslai su projektų pavyzdžiais ir finansuojamomis veiklomis pateikiami žemiau:

 

4.1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant gebėjimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą

 

 

- Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama padidinti viešųjų paslaugų efektyvumą per tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimą.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 500 000 EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Mokymo veiklų vykdymą ir mentorystę.

- Viešųjų erdvių kūrimą, atnaujinimą, sutvarkymą, nedidelio masto infrastruktūros įrengimą.

- Viešųjų paslaugų efektyvumo monitoringo sistemos kūrimą.

- Dialogo tarp piliečių ir valdžios įstaigų skatinimą.

- Piliečių įsitraukimo į sprendimų priėmimą skatinimą.