Trečiasis kvietimas

Trečiasis Interreg V-A Latvija-Lietuva bendradarbiavimo programos kvietimas teikti paraiškas


Paskelbtas trečiasis kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti projektus, finansuojamus Interreg V-A Latvija-Lietuva bendradarbiavimo 2014-2020 m. programos lėšomis. Trečiojo kvietimo teikti paraiškas aprašą rasite čia - Programme_Manual_3rd_call.

Žemiau esančioje lentelėje rasite išvardintas maksimalias paramos sumas pagal Programos prioritetų specialiuosius tikslus:

 

Prioritetas Specialusis tikslas Programos biudžeto likutis (mln. EUR) Didžiausia paramos suma projektui (EUR)
1.1 Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus  5,5 800 000
1.2 Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme 3 1 000 000
3.1 Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas 3 600 000
3.2 Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose 2 200 000
4.1 Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant gebėjimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą 5,7 500 000