Programos prioritetai

Programos prioritetai ir specialieji tikslai


Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos prioritetai ir specialieji tikslai:

 

1. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant.

 

1.1. Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus.

1.2. Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme.

1.3. Sutvarkyti praeityje užterštas viešas teritorijas

 

2. Parama darbuotojų judumui ir užimtumui.

 

2.1. Padidinti darbuotojų užimtumą per paramą verslumo skatinimui.

2.2. Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius.

 

3. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.

 

3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas.

3.2. Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose.

 

4. Geresnė viešųjų paslaugų kokybė stiprinant viešųjų paslaugų administravimo efektyvumą.

 

4.1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant gebėjimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.