Partnerių paieška

Partnerių paieška


Projekto paraišką dėl finansinės paramos gavimo pagal 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą turi teikti ne mažiau kaip du paramos gavėjai - vienas iš Lietuvos ir vienas iš Latvijos, kurie yra registruoti ir (ar) ar vykdo nuolatinę veiklą Programos teritorijoje. 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa apima šias teritorijas:

Lietuvos Respublika: Kauno, Šiaulių, Utenos, Panevėžio, Telšių ir Klaipėdos apskričių teritorijos.

Latvijos Respublika: Žiemgalos, Kuržemės ir Latgalos regionų teritorijos.

 

Jei Jūsų organizacija yra tinkama pareiškėja, tačiau neturite partnerio, galime prisidėti prie tinkamo (-ų) paraiškos partnerio (-ių) suradimo Latvijoje. Turime sukaupę partnerių paieškos patirtį, taip pat nemažai įstaigų Latvijoje jau turime kontaktus ar netgi esame kartu dirbę. Projektų partnerių paiešką vykdome individualiai, pagal atitikimą planuojamoms projekto veikloms ir bendradarbiavimo poreikį,. Manome, jog tinkamų partnerių suradimas ženkliai padidina projekto sėkmės galimybes.

 

Dėl partnerių paieškos galite kreiptis telefonu 8-602-39458 arba telefonu Vilniuje 8-5-2643663.