Paslaugos

Mūsų siūlomos paslaugos


Mūsų siūlomos paslaugos apimą visas su Interreg V-A Latvija-Lietuva bendradarbiavimo programos projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusias paslaugas. Galime pasiūlyti visą paslaugų paketą nuo A iki Z - nuo projekto idėjos ir koncepcijos vystymo, projekto partnerių suradimo, iki projekto įgyvendinimo (projekto administravimo, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo ir kt.), konsultavimo ar netgi iki pat projekto galutinės ataskaitos parengimo.

 

Kiekvienas projektas yra unikalus ir į kiekvieną patikėtą užduotį žiūrime individualiai. Tai yra mūsų sėkmės raktas - nėra dviejų vienodų projektų, vienodų veiklų, kiekvienam projektui pritaikome individualius sprendimus. Rengdami paraiškas pasitelkiame inovatyvius metodus, turime sukūrę savo patikrintą ir gerai veikiančią projektų rengimo metodiką, kuria vadovaujamės imdamiesi kiekvieno naujo iššūkio.

 

Taip pat imamės koreguoti anksčiau parengtus, tačiau finansavimo negavusius projektus. Išanalizuojame galimas klaidas ir projektų silpnąsias puses, jas išdiskutuojame ir pateikiame savo vertinimą. Remiantis mūsų išsakyta nuomone, pareiškėjai priima tolesnius sprendimus koreguoti ir teikti paraišką iš naujo, ar atsisakyti tolesnio projekto vystymo dėl objektyvių priežasčių (lėšų trūkumas, netinkamas laikas, kt.).