Antrasis kvietimas

Antrasis Interreg V-A Latvija-Lietuva bendradarbiavimo programos kvietimas teikti paraiškas


Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti projektus, finansuojamus Interreg V-A Latvija-Lietuva bendradarbiavimo 2014-2020 m. programos lėšomis.Antrojo kvietimo teikti paraiškas aprašą rasite čia.

Žemiau esančioje lentelėje rasite išvardintas maksimalias paramos sumas pagal Programos prioritetų specialiuosius tikslus:

 

Prioritetas Specialusis tikslas Programos biudžeto likutis (EUR) Didžiausia paramos suma projektui (EUR)
1.1 Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus  1,75 600 000
1.2 Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme 1 500 000
1.3 Sutvarkyti praeityje užterštas ir apleistas viešas teritorijas 4,9 900 000
2.1 Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius 0,67 300 000
2.2 Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius 0,46 250 000
3.1 Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas 4,7 700 000
3.2 Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose 3