Paskelbtas trečiasis kvietimas teikti paraiškas

 

2019 m. balandžio 9 d. paskelbtas trečiasis kvietimas teikti paraiškas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Paraiškas bus galima teikti iki 2019 m. liepos 9 d. 12:00. Trečiajam projektų įgyvendinimo etapui numatoma skirta 19,2 mln. eurų. Prašome atkreipti dėmesį, kad lyginant su pirmuoju ir antruoju kvietimais teikti paraiškas, daugumos specifinių tikslų atveju pasikeitė maksimali skiriama paramos suma vienam projektui, taip pat paraiškos priimamos ne pagal visus Interreg programos prioritetus.

 

Kviečiame nepraleisti progos ir susisiekti su mumis dėl kokybiškų projektų paraiškų parengimo. Daugiau informacijos telefonu 8-602-39458 arba telefonu Vilniuje 8-5-2643663 arba el. paštu info@latlit.lt.

 _______

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas

 

2017 m. kovo 27 d. paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos projektams įgyvendinti. Paraiškas bus galima teikti iki 2017 m. gegužės 31 d. 12:00. Antrąjam projektų įgyvendinimo etapui numatoma skirta 21,8 mln. eurų. Prašome atkreipti dėmesį, kad lyginant su pirmuoju kvietimu teikti paraiškas, daugumos specifinių tikslų atveju pasikeitė maksimali skiriama paramos suma vienam projektui.

 

Kviečiame nepraleisti progos ir susisiekti su mumis dėl kokybiškų projektų paraiškų parengimo. Daugiau informacijos telefonu 8-602-39458 arba telefonu Vilniuje 8-5-2643663 arba el. paštu info@latlit.lt.

 _______

 

Skelbiami pirmojo kvietimo projektų atrankos rezultatai - finansuojamų projektų sąrašą rasite čia.

 

Visi 100% mūsų parengtų projektų gavo paramą pagal paraiškas, teiktas pirmajam Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos kvietime 2016 m. Visų pirmąjam Interreg V-A Latvija-Lietuva programos kvietimui pateiktų paraiškų vertinimo rezultatus rasite čia.

 Taip pat kviečiame susipažinti su pirmojo kvietimo statistika - lėšų pasiskirstymo statistiką tarp Programoje dalyvaujančių šalių, projektų žemėlapį, kitą informaciją rasite čia.

Projektų veiklų įgyvendinimo, projektų administravimo, taip pat kokybiškų projektų paraiškų parengimo antrąjam Interreg V-A Latvija-Lietuva programos kvietimui klausimais kviečiame susisiekti el. paštu info@latlit.lt arba telefonu Vilniuje +370 5 2643663.

 


2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa apima šias teritorijas:

Lietuvos Respublika: Kauno, Šiaulių, Utenos, Panevėžio, Telšių ir Klaipėdos apskričių teritorijos.

Latvijos Respublika: Žiemgalos, Kuržemės ir Latgalos regionų teritorijos.


INFORMACIJA APIE PIRMĄJĮ KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS 

SVARBI INFORMACIJA DĖL PIRMOJO KVIETIMO REZULTATŲ. 2017-01-25 paskelbtas 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos finansuojamų projektų sąrašas. Iš pateiktų 158 paraiškų finansavimui atrinktas 41 projektas. Finansuojamų projektų sąrašą rasite paspaudę nuorodą:

 

http://latlit.eu/41-project-applications-of-the-1st-call-for-proposals-are-selected/ 

 

 

 _______

 

Balandžio 29 dieną paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą.
Paraiškas iki 2016m. rugpjūčio 5d. galima teikti pagal šiuos keturis Programos prioritetus:

 

1. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant

2. Parama darbuotojų judumui ir užimtumui

3. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga

4. Geresnė gyvenimo kokybė stiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą

 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos sudaro iki 85% bendro biudžeto sumos, projektų trukmė - iki 24 mėn.

Pusę Lietuvos partnerio kofinansavimo lėšų galima susigrąžinti iš Vidaus reikalų ministerijos, todėl Lietuvos partnerio realus indėlis gali būti 7,5% nuo partneriui tenkančių išlaidų (žiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 520 "Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje" - nutarimas pateikiamas čia

             

 

 

Pirmame programos kvietime pateiktos 158 projektų paraiškos, kuriose dalyvauja 586 partneriai, 303 partneriai iš Latvijos ir 283 partneriai iš Lietuvos. Lentelėje pateikiame pirmojo kvietimo teikti paraiškas statistiką:

 

Programos

prioritetai

Pateiktų

paraiškų

skaičius

Prašomas

finansavimas

(mln. EUR)

1. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant  61 42,20 
1.1. Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus 42 29,60
1.2. Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme 14 9,40
1.3. Pertvarkyti viešasias erdves, kurios susiduria su aplinkos problemomis 5 3,0
2. Parama darbuotojų judumui ir užimtumui  39  20,80
2.1. Padidinti darbuotojų užimtumo galimybes per paramą verslui 17 9,4
2.2. Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius 22  11,40 
3. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga  39  15,30
3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas 30 13,90
3.2. Gyvenimo sąlygų pagerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose 9 1,40
4. Geresnė gyvenimo kokybė stiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą  19 7,7 
4.1. Viešųjų paslaugų veiksmingumo gerinimas, stiprinant gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp institucijų 19 7,7
Viso 158 85,80

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos įgyvendinimui iš viso yra numatyta skirti 42,6 mln. EUR. Pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu paskirstyta paramos už beveik 20,862 mln. EUR.

_______